Hledat
Filters
Close

Ochrana osobních údajů

Vážíme si Vás, našich klientů, vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromí a Vaše osobní údaje. V souvislosti s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation), které hájí práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, jsme pro Vás připravili dva následující souhlasy:

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro e-shop coolboty.cz

Vytvořením registrace na naší webové stránce www.coolboty.cz poskytujete provozovateli e-shopu coolboty.cz společnosti COOL Trading s.r.o., se sídlem: Matějovec 8, 378 42 Jarošov nad Nežárkou, IČO: 03926788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 23600 (dále jen „COOL Trading“ nebo „Správce“) svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu: email a pokud tyto údaje vyplníte, pak i jméno a příjmení, kontaktní adresa a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje jsou poskytnuty za účelem: zřízení Vaší registrace na e-shopu coolboty.cz a Vaší následné identifikace, jakožto registrovaného uživatele e-shopu coolboty.cz, abyste získali přístup k různým funkcím platformy e-shopu coolboty.cz, produktům a službám, které Vám jakožto registrovanému uživateli budou k dispozici (zejm. zjednodušení Vašich nákupů automatickým vyplněním Vašich osobních údajů do objednávky a účasti ve věrnostním programu pro zákazníky e-shopu coolboty.cz).

Souhlas je udělen svobodně a jeho poskytnutí má povahu smluvního požadavku. I bez jeho udělení tak můžete na našem e-shopu coolboty.cz bez omezení nakupovat zboží, ovšem nemůžeme Vám garantovat takový uživatelský komfort a výhody, které jsou spojeny s nutností zpracování Vašich osobních údajů (např. věrnostní program).

Osobní údaje budou zpracovávány na (i) dobu stanovenou v zákonech; nebo (ii) dokud nepožádáte o vymazání určitých údajů nebo všech svých údajů; nebo (iii) dokud nepřestane existovat relevantní účel vztahující se na konkrétní údaje. Například údaje vztahující se k Vašim objednávkám se budou zpracovávat po tak dlouhou dobu, po jakou může být od Správce údajů požadováno, aby držel takové údaje podle příslušných zákonů nebo dokud nepřestane existovat jejich účelnost v souvislosti se splněním závazku, a budou vymazány, jakmile přestane tento zákonný účel existovat. V případě, že Vaše registrace nebude aktivní po dobu delší než 4 roky (nedojde k přihlášení pod Vaším uživatelským jménem), automaticky dojde ke smazání Vaší registrace a Vašich osobních údajů. Pro opětovné přihlášení bude v takovém případě nutné učinit novou registraci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto Osobních údajů, popřípadě omezení zpracování v případech, kdy nejsou Osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu, např. plnění z kupní smlouvy.

Poskytnutím souhlasu rovněž vyjadřujete souhlas s tím, že Vám jsou tyto podmínky poskytnutí souhlasu srozumitelné. V případě, že by tomu tak nebylo nebo byste měli jakýkoliv dotaz k těmto podmínkám, neváhejte se na nás obrátit na email: info@coolboty.cz. Případně nás můžete kontaktovat rovněž písemně na adrese: COOL Trading s.r.o., Jakubská 91/IV, 37701 Jindřichův Hradec, nebo na telefonním čísle +420 734 754 120.

Na výše uvedené kontakty se můžete obrátit rovněž v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů. Dále se můžete také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutím osobních údajů zaručujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné, a zavazujete se nahlásit jejich změnu nebo úpravu. Jestliže nám poskytnete osobní údaje třetích stran, budete odpovídat za jejich informování a obdržení jejich souhlasu. Jakákoliv ztráta nebo škoda způsobená COOL Trading prostřednictvím sdělení chybných, nepřesných nebo neúplných informací bude výlučnou odpovědností uživatele.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Marketingový souhlas

Jestliže se přihlásíte k odběru novinek, budeme Vám poskytovat informace týkající se našich produktů a služeb prostřednictvím Vámi uvedeného emailu. Přihlášení k odběru novinek může obnášet používání Osobních údajů za účelem personalizované reklamy týkající se našich produktů a služeb. Osobní údaje týkající se Vašich nákupů v e-shopu coolboty.cz mohou být používány za účelem analýzy, vytváření uživatelských profilů, marketingových studií, průzkumů kvality a zlepšování interakce s Vámi – našimi zákazníky. Jestliže jste registrovaným uživatelem, můžete změnit své preference týkající se zasílání těchto obchodních sdělení prostřednictvím oddílu Můj účet – Informace o zákazníkovi. Rovněž můžete kdykoliv a bezplatně zrušit odběr novinek prostřednictvím kliknutím na tlačítku „zrušit odběr novinek“, které bude obsaženo v každém obchodním sdělení, které přijde na Váš email, nebo nás můžete kontaktovat na email: info@coolboty.cz. Případně nás můžete kontaktovat rovněž písemně na adrese: COOL Trading s.r.o., Jakubská 91/IV, 37701 Jindřichův Hradec, nebo na telefonním čísle +420 734 754 120.